KURS Environment Art

KURS ENVIRONMENT ART

 • Kurs je osmišljen da nauči artiste da kreiraju 3d asete za igru koristeći Environment Workflow.
 • Kurs zahteva od vas da imate osnovno znanje u Maya i Substance Painter programima, jer je naglasak više na sam workflow, a ne na modeling i teksturisanje.
 • Rok trajanja kursa je 2 i po meseca i sastoji se od  26 časova gde svaki traje po 4 sata.
 • Nastava se održava 2 puta nedeljno u prostorijama škole, svaki čas je podeljen na teorijski i praktični deo.
 • Ovo je intenzivan kurs koji traje 2 i po meseca, tokom kojeg se gradivo pažljivo i detaljno obrađuje.
 • Kandidati će dobijati dodatne domaće zadatke i  očekujemo da budu urađeni u roku.
 • Kurs počinjemo uvodom u workflow i organizaciju fajlova.
 • Cilj je da se uspostavi dobra baza za dalji tok stvari pošto je kurs posvećen specificnom workflow-u, cilj je da se sveobuhvatno prilagodite njemu.
 • Započinjemo Environment Art Workflow sa malim i jednostavnim asetima, nakon što steknete dobro razumevanje workflow-a, počećete da radite na složenijim asetima.
 • Cilj je da prođete kroz dva aseta sa različitim nivoima složenosti i detalja pre nego što počnete da radite na svom finalnom radu.
 • Na kraju kursa, svaki kandidat će imati 3 game ready aseta u svom portfoliju.
 • Finalni rad će biti predstavljen u Unreal Engine 4.