KURS ANIMATION

KURS 3D ANIMACIJE

Kurs je koncipiran tako da početnike u 3D-u osposobi da razumeju i efektivno koriste principe animacije. Polaznici će biti u prilici da nauče kako da animiraju razne likove i često će sami biti u prilici da udahnu život u njih i dodaju svoj pečat. Do kraja kursa će biti osposobljeni da rade u timu sa ljudima koji već godinama rade na AAA projektima.
Kurs se sastoji od 32 časa u trajanju od po tri  sata. Veliki akcenat stavlja na samostalni rad i vežbe koje će biti kontrolisane i fidbekovane na konsultacijama preostala tri dana u trajanju od po sat i po  vremena.
Časovi se održavaju dva puta nedeljno, u prostorijama škole, svaki čas će se sastojati iz mini segmenata gde će predavač raditi na nekoj konkretnoj animaciji i objašnjavati polaznicima proces i razmišljanje iza svega što radi, nakon čega ćete imati nekoliko minuta da to i sami ponovite.
Ovo je intenzivan kurs koji traje četiri puna meseca, tokom kojeg se na predavanjima prelaze osnove gradiva, a samo vežbanje naučenog zavisi od vašeg zalaganja. Konsultacije koje će se održavati u večernjim satima će sluziti da na kraju dana možete da tražite komentar od predavača gde će vas on usmeriti i dati vam predloge na čemu da radite i kako da se dodatno poboljsate.
Polaznici će dobijati dodatne zadatke za rad kod kuće a od polaznika se očekuje da ih redovno završavaju.
PREGLED KURSA:

1.OSNOVE MODELOVANJA I RIGOVANJA

Kurs počinjemo sa upoznavanjem programa Autodesk Maya a tokom predavanja i vežbi prolazimo kroz sve osnovne alate i procedure za modelovanje i rigovanje koje jedan animator mora da zna.
Cilj ovoga je da se razvije dublje razumevanje za oblasti koje direktno utiču na animatorski rad i proces same animacije.

2.ANIMACIJA JEDNOSTAVNIH OBJEKATA

Ovde ćemo postaviti temelje ideje same animacije kao i koncepte o težini i čvrstini objekata igrajući se sa jednostavnim geometrijskim telima i oživljavajući ih. Prolazeći kroz ovaj segment ćemo naučiti i osnovne alate koje ćemo koristiti u animaciji. 

3.BIPED ANIMACIJE

Ostavljajući za sobom sfere i kocke prelazimo na najbitnije “oblike” koje ćemo animirati u gameingu, a to su dvonožni humanoidi. Kroz njih ćemo naučiti mnogo o pozama i poziranju charactera. Smišljaćemo razne načine kako da obogatimo određene animacije i da ih učinimo što zanimljivijim na oko. Posmatraćemo naše čovečuljke kako ustaju, skaču, hodaju trče, bore se i ginu za našu zabavu.

4.KOLEKTIVNI RAD

Ovo predstavlja kulminaciju našeg rada i truda gde ćemo se podeliti u timove i smisliti kompoziciju koju ćemo zajedničkim snagama animirati. Podelićemo charactere i svakog od njih ćemo animirati gde ćemo naučiti da radimo u timu, da razmišljamo kao animatori, feedbackujemo jedni druge i konstruktivno primamo kritike. Nakon ovog segmenta ćemo imati da stavimo u portfolio reprezentativan rad, a na osnovu toga kako smo animirali i funkcionisali u timu i test za intership u Artbully Productions-u.

CENA KURSA

$ 1150,00
  •  
Popularno

Najboljim studentima obezbeđujemo praksu i posao